Arrangement of Santa Creu Quarry

Barcelona, Spain

1986 - 1987